vHIT
linkedin alat dengar facebook alat pengeras suara youtube alat untuk mendengar instagram kasoem abd

vHIT


vHIT

Pemeriksaan VHIT adalah salahsatu pemeriksaan bedside yang menggunakan kacamata dengan kamera yang merekam gerak bola mata saat kepala digerakkan secara tiba – tiba ke berbagai arah (kanan, kiri, atas, bawah)

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui fungsi keseimbangan terutama kanalis semisirkularis

Open chat
Yes! We can HELP You
HELP
Share via
Copy link
Powered by Social Snap